marți, 22 decembrie 2015

What you really have to know about the Electric Scooters?

If you have ever wondered about those electric scooter devices that you have seen lately in the streets you might be interested in acquiring one. Now... www.e-twow.com has some very interesting solutions.  And undеrstаndіng hоw еlесtrіс sсооtеrs ореrаtе іs еssеntіаl tо fіndіng thе реrfесt sсооtеr! Тhе mоtоr оr еngіnе іs rаtеd bу іts оutрut іn wаtts. Usuаllу, hоw уоur sсооtеr hаndlеs сhаllеngіng tеrrаіn аnd hеаvіеr lоаds dереnds оn thе wаtt rаtіng. Іn аddіtіоn, thе mесhаnіsm thаt mоvеs thе sсооtеr іs саllеd thе drіvе trаіn sуstеm.

Еlесtrіс роwеrеd sсооtеrs аrе еіthеr сhаіn оr bеlt drіvеn оr usе а dіrесt drіvе. Моst sсооtеrs аrе hаnd thrоttlе соntrоllеd wіth еіthеr а mоtоrсусlе twіst оr АТV thumb соntrоllеr. Wаtеr shоuld bе аvоіdеd аt аll соsts tо kеер sсооtеrs dаngеrоus ассіdеnts оr shоrtіng оut.

Тhе bаttеrу іs thе роwеr stоrаgе fоr аn еlесtrіс sсооtеr. Dереndіng оn thе brаnd аnd mоdеl, еlесtrіс sсооtеrs соmе wіth оnе, twо оr thrее bаttеrіеs. Тhе quаlіtу аnd роwеr rаtіng оf еlесtrіс sсооtеrs іs dеtеrmіnеd bу thе quаlіtу аnd роwеr оf thе bаttеrіеs usеd. Неаvіеr rіdеrs, tіrе рrеssurе, wеаthеr соndіtіоns, rоugh tеrrаіn аnd hіghеr sрееds wіll dеmаnd mоrе frоm thе bаttеrу аnd thе сhаrgе wіll drаіn mоrе quісklу. Моst bаttеrіеs wіll tаkе uр tо еіght hоurs tо rесhаrgе аftеr іt hаs run аll thе wау dоwn. Іt іs іmроrtаnt tо kеер lеаd асіd bаttеrіеs сhаrgеd. Ве surе tо сhаrgе уоur sсооtеr іmmеdіаtеlу аftеr rіdіng іt tо рrеsеrvе bаttеrу lіfе.

Ѕсооtеrs stор bу аррlуіng brаkеs. Моdеls саn соmе wіth brаkеs іn thе frоnt аnd sоmе wіth brаkеs іn bоth frоnt аnd rеаr. Тhе frаmе іs tурісаllу соnstruсtеd оf stееl. Тhе bоdу соvеrs thе frаmе аnd thе dесk іs thе аrеа уоu stаnd оn. Тhе sуstеm аttасhіng thе frоnt whееl tо thе sсооtеr іs саllеd thе fоrk. Ѕusреnsіоn fоrks ехtеnd thе lіfе оf thе frоnt whееl. Whіlе сushіоnіng thе sсооtеr, іts hаndlіng сhаrасtеrіstісs аrе іmрrоvеd

If you need to оbtаіn thе mоst tіmеlу аnd ассurаtе іnfоrmаtіоn fоr уоur аrеа соntасt thе рrореr lосаl аgеnсіеs оr thе Dераrtmеnt оf Моtоr Vеhісlеs. Іf thеsе hаndу tірs аrе fоllоwеd thе рurсhаsе оf the сhеар еlесtrіс sсооtеr fоr sаlе wіth bе а rеwаrdіng ехреrіеnсе.

miercuri, 18 noiembrie 2015

Reparatii telefoane iphone

A trecut ceva vreme de cant tot caut un service capabil, in care tehnicienii sa faca reparatii telefoane iphone fara probleme, fara intarzieri si mai ales, sa ofere o garantie decenta - nu o saptamana.

De fapt, in general telefoanele iphone sunt destul de problematice in ceea ce priveste suportul tehnic, adica nici macar serivce-urile oficiale nu fac fata cu brio tuturor cererilor, telefoanele de foarte multe ori raman in service pentru perioada de timp indelungate, iar clientii evident, sunt foarte nemultumiti de tot ceea ce se intampla.

Porcaria este ca desi apple se vrea firma serioasa, toate componentele sunt produse in china, trebuie aduse, iar pentru a face economii de multe ori nu exista pe stoc toate piesele de schimb de care este nevoie, ceea ce inseamna ca trebuie asteptat sa se faca o comanda in china, apoi sa vina comanda din china, apoi se mai asteapta putin pana se face reparatia si tot asa, ceea ce inseama ca de foarte multe ori se intampla ca o persoana care are unt elefon stricat sa nu il poata folosi pentru mai bine de-o luna - ceea ce este mai mult decat problematic.

Aici totusi intervin service-urile normale, cum este ifix - service-uri care reusesc sa aduca servicii de calitate, rapide si foarte important - preturi accesibile.


marți, 26 mai 2015

Croaziera pe Dunare si in deltaCand m-am gandit ca vreau sa plec prima data intr-o croazierea am inceput cautarile. La scurt timp am constatat ca exista zeci de tipuri de croaziere – de la croaziere pe mari, oceane, rauri, pana la experientele unice pe care le poti trai intr-o expeditie la Polul Nord, la bordul unui spargator de gheata, intr-o croaziera in jurul lumii sau intr-una tematica. Primul instinct a fost sa renunt deoarece este prea complicat de gasit ceea ce imi doresc, mai ales ca nu stiam exact ce vreau. 

Apoi am revenit la cautari si am decis ca vreau sa incerc o croaziera pe Dunare, desi primul lucru care mi-a trecut prin minte au fost excursiile de o zi pe care le-am facut prin Cazanele Dunarii si in Delta. In realitatea a fost departe de adevar, pentru ca am trait o experienta foarte frumoasa, 7 zile de servicii all inclusive la bordul unui vas de lux, cu escale in majoritatea oraselor istorice pe care Dunarea le traverseaza. In ce priveste serviciile oferite, am avut inclus in pret, pe langa evidenta cazare pe vas, atat mesele, cat si consumatiile si gustarile dintre mese, precum si serviciile de ghid pentru vizitarea oraselor in care s-au efectuat escale. Orase incluse in croaziera pe care am ales-o a fost Passau, Salzburg, Linz, Melk & Dürnstein, Viena, Bratislava, Budapesta - totusi in cele din urma raman cu senzatia ca mi-ar fi placut mai mult o croaziera in Marea Mediterana.

Eu am trait o experienta unica, exclusivista, dar in acelasi timp accesibila si nu cred ca are legatura cu gusturile mele, varsta sau educatia. Adica pare ca este la fel de incantatoare la orice varsta. Fie pentru petrecerea lunii de miere pe mare, fie pentru un concediu cu intreaga familie sau chiar pentru o calatorie singur, una de descoperire. In orice situatie veti beneficia de toate facilitatile pentru a te simti bine. Adica cu siguranta nu ai timp sa te plictisesti sau sa nu gasesti macar o activitate care sa iti faca placere si sa te bucure.

vineri, 22 mai 2015

Cum monitorizam persoanele apropiate prin GPS?Trackerele de persoane reprezinta un nou trend de a monitoriza persoanele apropiate, in special copiii care se pot rataci oricand sau pot fi mult mai vulnerabili in fata oricaror pericole. Sa fii separat de copilul tau, care nu se intoarce acasa la ora asteptata este probabil cel mai mare cosmar al unui parinte, astfel ca prin intermediul trackerelor aceasta problema pare sa isi fi gasit rezolvarea.  

Aceste produse sunt accesibile oricarui parinte si se pot gasi in functie de model, sub forma de bratari, carora li se ataseaza un chip sau altele care se ataseaza hainelor, insa distanta maxima acceptata difera de la un produs la altul. Solutia potrivita pentru excursii ale familiilor sunt cele care se conecteaza prin Bluetooth si permit setarea unor alerte ale distantei intre 3 sau 500 de metri. Cu ajutorul acestora parintii pot fi relaxati tot timpul, stiind unde se afla copiii lor.

Exista si trackere care pot monitoriza persoane pe distante mult mai lungi, iar acestea au nevoie de un sistem GPS, fiind potrivit in special pentru adolescentii care vor sa isi traiasca independenta. Teoretic, persoana urmarita poate fi localizata oriunde s-ar afla in lume, astfel ca parintii isi pot lasa copiii sa mearga singuri pe jos la scoala sau sa mearga in excursii cu colegii. Aceste versiuni de trackere pot fi utilizate prin intermediul unei aplicatii mobile, iar utilizatorii pot seta alerte, verifica localizarea persoanei urmarite cu ajutorul unei harti interactive, toate aceste informatii fiind disponibile intr-un meniu usor de utilizat.

Trackerele GPS pentru persoane prin sunt dispozitive compacte, care pot fi atasate cu usurinta la o curea sau plasate intr-un buzunar sau geanta. Pe langa faptul ca parintii se simt mult mai usurati, si copiii se pot simti mai in siguranta pe strada, iar daca este dificil ca acestia sa comunice cu parintii, dispozitivul dispune de un buton SOS de alertare.